2017 Thanksgiving LFB GC Tournament

INT MS

Tournament Online - Badminton Tournament Planner

  Club Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner
             
1 GBA Zi Jian Tan        
      Zi Jian Tan      
2   Bye 1        
        Zi Jian Tan    
3 SMC Hendrie Gosal   21-11 21-15    
      Dan Blike      
4 SBC Dan Blike 21-10 21-14      
          Zi Jian Tan  
5 GBA Waylen Fu     21-14 21-19  
      Waylen Fu      
6   Bye 3        
        Waylen Fu    
7 SMC Ethan Chung   16-21 21-18 21-14    
      Ethan Chung      
8 GBA Vincent Baugh 21-8 21-16      
            Zi Jian Tan
9 SCLF Ash Vitha       21-19 21-15
      Ash Vitha      
10 GBA Brian Cheng 21-16 23-21      
        Ash Vitha    
11   Bye 4   21-11 21-11    
      Rana Chowdury      
12 SMC Rana Chowdury        
          Rui Wang  
13 SMC Nathanael Tjen     21-13 21-16  
      Rui Wang      
14 SCLF Rui Wang 21-19 22-20      
        Rui Wang    
15   Bye 2   21-19 21-19    
      Dendy Liu      
16 GBA Dendy Liu        
             
        Position 3-4 Waylen Fu  
            Ash Vitha
          Ash Vitha 15-21 21-15 21-19
             
             

  Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner
           
1 Bye        
  Loser 1-2        
    Hendrie Gosal      
           
2 Hendrie Gosal   Hendrie Gosal    
  Loser 3-4        
    Bye      
    If Loser 1-4      
3 Bye     Vincent Baugh  
  Loser 5-6     w.o.  
    Vincent Baugh      
           
4 Vincent Baugh   Vincent Baugh    
  Loser 7-8        
    Bye      
    If Loser 5-8      
5 Brian Cheng       Dendy Liu
  Loser 9-10       21-14 21-16
    Brian Cheng      
           
6 Bye   Brian Cheng    
  Loser 11-12   11-7 Ret.    
    Rana Chowdury      
    If Loser 9-12      
7 Nathanael Tjen     Dendy Liu  
  Loser 13-14     17-21 Ret.  
    Nathanael Tjen      
           
8 Bye   Dendy Liu    
  Loser 15-16   21-16 21-16    
    Dendy Liu      
    If Loser 13-16